Donateurs

Op 7 mei 2007 is Stichting De Koutermolen officieel eigenaar geworden van de Koutermolen. In de zomermaanden stellen we de molen op 7 woensdagen open voor publiek. Wij vragen daarvoor geen entree, maar iedere bezoeker kan wel een vrijwillige bijdrage geven. Deze zal gebruikt worden voor de jaarlijkse exploitatie. Naast de zomermaanden is de molen het hele jaar door op veel zaterdagen open. Let op de blauwe wimpel als teken dat de molen open is. Het is mogelijk om donateur te worden.

U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0128 9836 12 van Stichting De Koutermolen, o.v.v. Donatie. Met uw bijdrage kunnen wij de molen draaiende houden.

Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting De Koutermolen de ANBI-status. Sinds 1 januari 2012 is de stichting aangewezen als culturele ANBI. Dat houdt in dat u de gift in uw aangifte inkomstenbelasting met 25% mag verhogen.

Privacybeleid

De gegevens met namen en adressen van de donateurs van Stichting ‘De Koutermolen’ worden door het bestuur uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt, ze worden niet aan derden verstrekt. Voor de opmaak van donateursbrieven wordt het Vrijwilligershuis te ’s-Gravenpolder ingeschakeld.         

Vrijwilligers

De stichting is op zoek naar vrijwilligers die in de zomermaanden mee willen helpen bij de openstelling van de molen op zeven woensdagen. Dagen en/of dagdelen zullen we in overleg invullen. U hoeft geen molenkennis te hebben. De molen is ingericht met een tentoonstelling waarin alles is te vinden. We vragen u alleen een goede gastheer/gastvrouw voor de bezoekers te zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of de molenaars.