Restauratie 2019

RESTAURATIE VAN DE MOLEN.

De molen wordt dit jaar grondig gerestaureerd. En dat is hard nodig! 

Al heel wat jaren is het voeg- en metselwerk in zeer slechte conditie. Op verschillende plaatsen is de molenromp gescheurd. Door dit alles slaan de muren erg door en is er heel  veel last van vocht in de molen. 

Alle draagbalken die de zolders ondersteunen liggen in de muur. De koppen van deze balken zijn voor een groot gedeelte ingerot. Daarnaast  moeten ook enkele molen-technische zaken onderhanden genomen worden, zoals het stellen van de koningsspil.

De ingerotte balkkoppen worden uitgekapt en aangestort met epoxy. Om het scheuren van de romp tegen te gaan wordt er rond de molen een betonring gestort. 

Al het voegwerk wordt hersteld en de aangetaste stenen worden uitgekapt en vervangen.

Bouwbedrijf Van de Linde zal met enkele onderaannemers het werk uitvoeren. Het herstel van de balkkoppen wordt door de firma Traas verzorgd.

Voor zo’n ingrijpende restauratie is de jaarlijkse subsidie van Rijk en Gemeente volstrekt onvoldoende. De Provincie Zeeland heeft zich bereid verklaard deze grondige restauratie voor 70% te subsidiëren.  

Voor de resterende 30% willen Vereniging De Hollandsche Molen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Borsele ons steunen. Ook onze Stichting moet daar een deel van financieren.

Gelukkig heeft een aantal donateurs al een extra duit in het zakje gedaan voor deze restauratie. Het bestuur benadert nog enkele bedrijven en instellingen om te helpen.

Andere acties staan nog in de “steigers” en we komen daar zeker nog op terug.

Molen in de steigers -22 maart 2019