Geschiedenis

Op een verhoging van circa 0,75 meter en verscholen tussen boomgaarden staat, aan de rand van de dorpsbebouwing, een ronde stenen korenmolen uit 1874: de Koutermolen.

Op enkele meters van de plaats waar nu de Koutermolen staat, heeft vroeger ook een molen gestaan. Het is niet meer bekend om welk type het ging, maar vermoedelijk was dit een standerdmolen. Deze molen is in de nacht van 23 op 24 december 1873 afgebrand. De oorzaak is onbekend.

Stichter van de huidige molen (1874) is Marinus van Vessum. De molen is een ronde stenen bovenkruier zonder stelling van het type grondzeiler. In 1875 verkocht hij de molen aan landbouwer Adriaan de Jonge. Deze ging in 1885 failliet. Daarna volgde nog diverse andere eigenaren.

Uiteindelijk koopt Willem Bos uit ‘s-Gravenpolder de molen (19 februari 1927). Hij was gehuwd met Elisabeth Vijverberg. In 1952 overlijdt Willem. Elisabeth Vijverberg blijft eigenaresse. In die jaren is Dirk Andries de Bart de molenaar.

Tot 1964 werd met de Koutermolen beroepsmatig gemalen. In datzelfde jaar laat Elisabeth Vijverberg de molen na aan Dirk Andries de Bart, die deze vervolgens in 1966 verkoopt aan de Goese koopman P. Dingemanse. Daarna werd de molen nog enkele malen verkocht en raakte uiteindelijk zwaar in verval. Om te kunnen dienen als vakantiewoning werd ook het gaandewerk er deels uitgesloopt.

Met de koop van de molen door de Duitse eigenaar Dieter Borngräber was er weer een toekomst voor de molen. Er volgde een grote restauratie en op 19 juli 1995 werd de geheel vernieuwde kap aangebracht, de roeden gestoken en de staart afgehangen. Ook het molen- biotoop werd verbeterd. Dat was hard nodig, omdat de molen inmiddels sterk ingegroeid was geraakt.

Sinds eind 2004 stond de molen te koop. In 2006 hebben de wieken voor het laatst rond- gedraaid en met de huidige bouwkundige staat is draaien bij harde wind zelfs onverstandig geworden. De mankementen zijn weliswaar niet groot, maar stilstand is achteruitgang.

Een aantal dorpsbewoners is in actie gekomen om de molen voor verdere achteruitgang te behoeden. Eind 2006 is daartoe Stichting De Koutermolen opgericht (15 november 2006) met als doel subsidies en fondsen te verwerven om de molen te kunnen kopen en deze vervolgens te onderhouden, te laten draaien en open te stellen voor bezoek.

Op 7 mei 2007 is het de stichting gelukt om de molen te kopen van de heer Borngräber. Bij de sleuteloverdracht heeft de molen weer sinds lange tijd gedraaid. Op korte termijn zullen de nodige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden door molenmaker De Jongh. Als alles goed is kan de molen binnenkort weer volop draaien.

In de zomer van 2007 is de molen voor het eerst echt open geweest voor publiek. Op zeven woensdagen in juli en augustus was de molen te bezichtigen. Dit dankzij een kleine groep vrijwilligers. De molen werd druk bezocht.