Fotoreportage van de ingebruikstelling molen op 13 september 2019.

Foto’s zijn gemaakt door Eugene Steijvers.

Persbericht Bevelander

De molen van Hoedekenskerke is grondig gerestaureerd en wordt op vrijdag 13 september weer in bedrijf gesteld.

Mevrouw Nicole Bakker, directeur van de Vereniging De Hollandsche Molen en de heer Kees Weststrate, wethouder van de gemeente Borsele zullen op aanwijzingen van onze molenaars “de vang lichten”. Als er die dag wind is zullen de wieken weer draaien.

Met financiering van verschillende instanties, waaronder de provincie Zeeland, De vereniging de Hollandsche Molen in Amsterdam, het prins Bernhard Cultuurfonds en diverse andere sponsoren is er vanaf 1 december 2018 grondig gerestaureerd.

De molen is nu eigendom van de plaatselijke stichting. Met behulp van de gemeente Borsele is door de firma Rothuizen een restauratieplan opgesteld. Een karwei dat nu geklaard is.

Bouwbedrijf Van de Linde zorgde voor de uitvoering. De firma Traas heeft de balkkoppen onder handen genomen en het molenbedrijf Berkhof zorgde voor het molen-technische gedeelte.

Het stichting bestuur prijst zich gelukkig, met deze gerestaureerde molen.

Ook is het bestuur in de gelukkige omstandigheid dat twee hobby molenaars lid van het bestuur zijn . Mark Remmerts en Reinier Boogaard laten de molen bijna wekelijks draaien, malen het graan en houden toezicht op de molen.

Op zaterdag 14 september is de molen vanaf 10.30 uur geopend voor publiek. Voor de kinderen is er fris en een pannenkoek van meel gemalen in de Koutermolen.