ACTIES voor de molenrestauratie.

Acties voor de Molenrestauratie.

Voor de grote restauratie van de molen moeten we via crowdfunding nog € 3000 bij elkaar zien te brengen. 

Als ons dat lukt, wil de Hollandsche Molen dat bedrag verdubbelen. Zo is het laatste gaatje in de begroting gedicht. En dan maar hopen dat er geen tegenvallers en meerwerk uit de bus rollen.

De giften voor de crowdfunding worden bijgehouden door het molenfonds van Vereniging De Hollandsche Molen in Amsterdam.

U kunt het zelf ook volgen op: 

https://www.molenfonds.nl/koutermolen/

Een aantal donateurs heeft vorig jaar al gehoor gegeven aan onze oproep om wat extra’s te storten bij de jaarlijkse donateursbijdrage.

De leerlingen van basisschool De Regenboog hebben samen met de leerkrachten een leuke clip gemaakt om de acties voor de restauratie te ondersteunen. Deze clip kunt u bekijken op:

De basisschool doet nog meer:   

Op vrijdag 22 maart om 12.00 uur kunt u in De Griend gratis pannenkoeken eten. U bent dan in de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de restauratie.

In de week van maandag 25 maart  komen we huis aan huis om te vragen of u stenen wilt adopteren á € 1,00 per stuk om de restauratie te ondersteunen.

Rekening NL41 RABO 0128 9836 12